Mijn visie op coaching

  • Persoonlijke vrijheid en autonomie
  • Creativiteit in denken en doen
  • Compassie hebben - met jezelf en met anderen

Dat zijn mijn kernwaarden bij het begeleiden van mensen. In hun werkomgeving of in hun persoonlijke leven, als individu of als groep. Mijn passie is mensen in beweging te krijgen om hun eigen kracht te (her)ontdekken. Wie weer regie over zijn leven krijgt is in staat problemen te overwinnen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Mens en organisatie
Opgeleid op het terrein van arbeid en organisatie heeft mijn aandacht zich verbreed naar de mens als individu en de betekenis van levensbagage voor (dis)functioneren. Ik heb meer dan twintig jaar ervaring als trainer en adviseur in organisaties. Mijn specialisatie is het begeleiden van teams. Daarnaast ben ik persoonlijk coach voor werk-  en levensproblemen.

Om mensen te begeleiden, biedt ik verschillende werkwijzen. Afhankelijk van jouw vraag bekijken we wat voor jou het beste is. Coaching, counseling of therapie. Toekomst, heden of verleden.

Coaching
Bij coaching richten we ons op de toekomst. Ik help je nieuwe doelen te vinden. Samen stippelen we de weg uit. Onderweg leer je nieuwe vaardigheden om met bepaalde situaties om te gaan. Je wordt gestimuleerd je doelen te bereiken. Ik maak je bewust van de gevolgen van jouw gedrag.

Counseling
Bij counseling richten we ons op het heden. Als onbevooroordeelde buitenstaander help ik een vraag of een probleem te doorgronden. Hierdoor kun je het weer in het juiste perspectief zien. Je gaat daarna beter met een situatie om. Hierbij gaan we uit van je eigen krachten en mogelijkheden.

Therapie
Bij therapie richten we ons op het verleden, het heden én de toekomst. Je vindt je balans weer terug. Met therapie zetten we een veranderingsproces in gang. Tijdens dit proces verschaf ik jou inzicht en instrumenten. Uiteindelijk accepteer en verwerk je emotionele problemen beter en krijg je de autonomie over leven terug.

Ik ben opgeleid in veel verschillende technieken zoals:

  • Transactionele Analyse
  • Neurolinguïstisch programmeren
  • Traumaverwerking
  • Systemisch werk  - (familie)opstellingen
  • Mindfulness
Ik blijf me op al deze gebieden voortdurend ontwikkelen. Daarnaast werk ik graag met verhalen om relaties, gevoelens en situaties te verhelderen. Wil je hier meer over weten? Kijk dan eens op www.sprookjesopstellingen.nl.

 


06 28 54 03 18

 


Geregistreerd bij:

 

 

 Gecertificeerd Stiefplan-Coach